Avfallshanteringen utgör en viktig del av samhällets infrastruktur och miljöfrågorna står i fokus. Det betyder att avfallshanteringen också är ett mycket intressant politiskt område. Regler som bestäms i EU får stor betydelse för oss i Sverige. Detta tillsammans med nationella regler påverkar givetvis hur avfallshanteringen ska gestalta sig lokalt.

RVF håller årsmöte på Elmiamässan i Jönköping den 30 maj. Kom och lyssna på vad Lena Sommestad och andra ledande politiker har att säga om avfallspolitiken. Hur ser de på kommunernas ansvar och roll? Hur ser man på ansvarfördelningen mellan kommuner och producenter? Hur ser man på det nyligen föreslagna styrmedlet avfallsskatten?

Deltagare:
Miljöminister Lena Sommestad (s)
Lena Ek (c), EU parlamentet
Acko Ankarberg (kd), kommunalråd i Jönköpings kommun
Åsa Domeij (mp), 1:e vice ordförande i Riksdagens Miljöutskott
Lars Lindblad (m), ledamot av Riksdagens Miljöutskott
Kjell Erik Karlsson (v), ledamot av Riksdagens Miljöutskott
Sverker Thorén (fp), ledamot av Riksdagens Miljöutskott
Diskussionen leds av moderator Harald Treutiger. Deltar gör också RVFs styrelse och VD.

Plats: Elmia Waste & Recycling mässa i Jönköping.
Tid: 30 maj kl 13.30-16.00

För ackreditering, gå in på www.elmia.se/waste-recycling. Om ni inte hinner få presskort, så kan det också hämtas ut i presscentret på mässan.

Välkomna!

För mer information, kontakta Anna-Carin Gripwall, informationschef RVF, 070-662 61 28, anna-carin.gripwall@rvf.se

---

RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar – främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag.

Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är RVFs medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 9 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20