Den franska filosofen Emmanuel Levinas är en relevant tänkare än idag, menar Carl Cederberg, som i sin avhandling beskriver på begreppet om det mänskliga i Levinas texter. Carl Cederberg disputerar den 18 december, och spikningsceremoni med presentation av avhandlingen hålls den 9 december.

Avhandlingen beskriver hur Levinas förnyar begreppet "det mänskliga", genom att definiera det utifrån det etiska ansvaret för den andre.”Det mänskliga” är ett av filosofins grundbegrepp, men inom de samtida humanvetenskaperna har det blivit lite perifert - det associeras ofta till ett naivt, ideologiskt tänkande. Carl Cederberg menar emellertid att det fortfarande har en stor betydelse, i politiken och särskilt i tankarna om mänskliga rättigheter.

- Levinas är en relevant tänkare än idag i till exempel den politiska filosofin, och det vill jag lyfta fram med min avhandling. Det som är specifikt för min avhandling är att den fokuserar just på begreppet om det mänskliga istället för att bara fokusera på den andre, säger Carl Cederberg.

Ansvar för den andre
Levinas vänder på tidigare synsätt på det mänskliga, och menar att subjektet, det vill säga jaget, måste förstås som bestämt av ansvaret för andra människor. Han pratar om ett obetingat ansvar – det går inte att dra sig undan det. Alla lagar och regler på det politiska planet utgår egentligen från just detta faktum att jaget definieras av ansvaret för den andre. Detta innebär inte att Levinas är en moraliserande humanist, utan hans förståelse av det mänskliga är influerad av den antihumanistiska kritiken som präglade den franska efterkrigsdiskussionen.

Mänskliga rättigheter i ett nytt ljus
Levinas särpräglade filosofi har öppnat ett nytt sätt att tänka på frågan om den andre som den grundläggande etiska frågeställningen, som har lämnat ett markant avtryck i den samtida debatten. I avhandlingen görs en genomgång av Emmanuel Levinas verk med avseende på hur hans syn på det mänskliga vuxit fram genom hans produktion. Ett särskilt fokus finns också på hur Levinas kan hjälpa oss att förstå mänskliga rättigheter på ett nytt sätt.

- Genom avhandlingen vill jag visa att frågan om humanismen fortfarande är högst aktuell, både vetenskapligt och politiskt. Jag vill visa att ”det mänskliga” fortfarande är ett begrepp vi behöver, även inom akademin. Det går inte att diskutera humaniora utan att ställa sig frågan om hur man ska förstå det mänskliga, säger Carl Cederberg.

Spikningsceremoni den 9 dec kl. 15.00 i högskolebiblioteket, Campus Flemingsberg. Carl Cederberg berättar om sin avhandling och svarar på frågor. Öppet för allmänheten.

Disputation: 18 december kl 13.00, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg i sal MA636.
Avhandling: Resaying the Human. Levinas Beyond Humanism and Antihumanism.
Opponent: Bettina Bergo, professor i filosofi, Université de  Montréal.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876