Katarina kyrka brann 1995 och byggdes upp igen.

Tjugofem år efter branden har det skett en förnyelse av både gudstjänstlivet och det diakonala arbetet. En förnyelse buren av många människors gemensamma insatser. Nu kommer boken om Katarina kyrkas framgångsberättelse.

”Det skulle aldrig gå i Sverige!” Så var reaktionen vid ett besök i en församling i England där ett förändringsarbete skett. Svaret var: ”Det går inte i England heller.”

Liv i kyrkan – Kyrkan i livet är en berättelse om ett omtalat förändringsarbete i Katarina församling i Stockholm. Det är en bok i två delar där den första delen handlar om den 12-stegsinspirerade visionen och den ibland heta diskussionen om förändringen. Den andra delen beskriver ett diakonalt nytänkande som vuxit fram som resultat av gudstjänstförnyelsen i församlingen.

Författare till boken är Olle Carlsson, Lisbeth Gustafsson och Fotiní Carlsson.

Olle Carlsson är präst sedan 35 år och kyrkoherde i Katarina församling. Han startade den uppmärksammade ”Allhelgonamässan” för snart 20 år sedan. Under denna tid har han initierat flera nydanande sociala och kulturella projekt samt ”Katarinamässan”, som idag är Svenska kyrkans mest välbesökta huvudgudstjänst.

Lisbeth Gustafsson är journalist, författare och hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. I sina texter delar hon med sig av möten och samtal om tro och livsfrågor, en aldrig sinande dialog om livet i kyrkan och kyrkan i livet.

Fotiní Carlsson är journalist med inriktning på kultur, samhälle och livsåskådning. Sedan några år tillbaka frilansar hon och arbetar bland annat med sociala projekt, kommunikation och skrivande inom Svenska kyrkan. Där har hon även utvecklat och handlett självhjälpsgrupper.

Liv i kyrkan – Kyrkan i livet är en bok i två delar som är vändbar. Den är den tredje i raden av exempelböcker på förändringsarbete från Verbum.

Författare: Olle Carlsson, Lisbeth Gustafsson, Fotiní Carlsson
ISBN: 978-91-526-3466-0
Utgivning: 10 september 2015, Verbum
Pris: Från 128 kr/stLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28