Idag måndag den 14 september startar SEE Hållbarhetsvecka. Under hela SEE-veckan genomförs arrangemanget Lokal mat i skolan.

Högstadieelever serveras under valfri dag lunch med lokalproducerade produkter och får samma dag möjlighet att tillsammans med pedagoger diskutera var maten producerats och vad det betyder för bland annat kvalité, minskad klimatpåverkan och arbetstillfällen i länet.

Arrangemanget sker inom ramen för Matkompassen – mer mat från Västerbotten som drivs av Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med aktörer i länet. Som stöd för samtalen mellan elever och pedagoger har Länsstyrelsen tagit fram filmen Maten på faten – spelar det någon roll vart maten kommer ifrån? samt en utarbetad lärarhandledning. 

- Att låta unga prova på lokalproducerad mat och samtidigt diskutera med sina lärare om värdet av hållbar konsumtion och produktion av livsmedel är en mycket viktig del i byggandet av det hållbara samhället. De unga är framtidens konsumenter i allra högsta grad och förhoppningsvis kommer några av dem också att vara våra framtida livsmedelsproducenter, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Arrangemanget sker inom ramen för Matkompassen – mer mat från Västerbotten som drivs av Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med aktörer i länet.

- Att tidigt få upptäcka matglädje är också viktigt för att öka våra barns och ungas välmående och hälsa. På det sättet väver vi ihop alla tre aspekter på ett hållbart samhälle: ekologiskt, ekonomiskt och socialt, avslutar Helene Hellmark Knutsson. 

För mer information kontakta:
Stina Fernerud, Processledare, Landsbygdsenheten
010 - 225 44 00
matkompassen@lansstyrelsen.se

 


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41