Ida Lagnander, pedagog, i en av filmerna som använts vid undervisningen på förskolan Fotograf/Källa: Förvaltningen för kulturutveckling

På Nygårds förskola i Lilla Edet har barnen fått testa en ny typ av undervisning. Som en del av en förstudie av Förvaltningen för kulturutveckling har barnen sett filmer om olika kulturhistoriska föremål, från lokala museer. Kulturarvet är nu en naturlig ingång till lärande, där både barn och personal tycker att historia – det är kul!

– Det är viktigt för oss som regional kulturförvaltning att våra målgrupper är delaktiga i att utveckla verksamheten. Barnen och personalen på avdelning Gull-Fia på Nygårds förskola är experterna. Genom samarbetet med dem får vi kunskap om hur vi kan göra kulturarvet tillgängligt på ett sätt som passar deras behov, säger Ida Lagnander, pedagog på Förvaltningen för kulturutveckling.

Syftet med förstudien är att prova om det är möjligt att skapa korta filmer som inspirerar förskolans yngsta barn och förskolepersonal till att använda kulturarvet som en ingång till lärande. De deltagande barnen betraktas som experter på sitt lärande och personalen som experter på att uttolka barnens reaktioner. Filmerna är utformade för att barn enkelt ska kunna ta dem till sig genom ett avskalat, tydligt och konkret formspråk och innehåll. De är inspelade vid Vänersborgs museum samt Vitlycke museum och innehåller olika förhistoriska och kulturhistoriska föremål.

Filmerna har träffat rätt

Förskolepersonalen upplever att det är lätt för barnen att följa med i filmerna och har tolkat deras intresse som att de fängslas av dem.

–  Att föra in kulturhistoria på det här viset tillför absolut ytterligare en dimension. Vi hade inte sökt efter den här typen av material av oss själva, vi hade inte vetat om att det fanns. Nu när vi har fått materialet och ser vad man kan göra med det så blir det inspirerande. Utifrån barnens perspektiv och vårt perspektiv är det roligt att jobba med det. Det är roligt att prata om historia, säger förskollärarna Kerstin Svensson och Mona Gustavsson och barnskötaren Matilda Bertilson.

Kulturarv på barnens villkor

Sedan 2007 har Förvaltningen för kulturutveckling drivit det pedagogiska utvecklingsarbetet ”Kan själv!”. Syftet med det är att ge de allra yngsta barnen, i åldern 0-2 år, tillgång till natur- och kulturupplevelser på sina villkor. ”Kan själv!” har bland annat producerat tre olika temautställningar som har turnerat i Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är en del av det arbetet.

–  Vi genomför den här förstudien för att kunna erbjuda barn i den här åldersgruppen en större tillgång till kulturarvet på sina villkor, utifrån sina behov och sätt att lära. Att förskolepersonalen har kunnat ordna med detta mitt under pandemin är helt otroligt, säger Ida Lagnander.

Kontaktuppgifter

Avdelning Gull Fia, Nygårds förskola
Telefon: 0520 - 65 98 00

Kontaktpersoner: Kerstin Svensson, Mona Gustavsson och Matilda Bertilson.

Ida Lagnander, pedagog på Förvaltningen för kulturutveckling
Telefon: 070 - 352 02 42
E-post: ida.lagnander@vgregion.se


Om Förvaltningen för kulturutveckling

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av museer och besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer på vgregion.se/kulturutveckling


Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45