Projektet 4 Ess, där bland annat vårdcentralerna Sländan och Kungshögen i Ljungby har deltagit i, visar goda resultat.

Sjukskrivningar i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten sjönk med upp till 48 procent när arbetsgivaren kom in tidigt i sjukskrivningsprocessen.

Läs hela pressmeddelandet härVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt