Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella löne­statistiken. Statistiken på www.mi.se bygger på den konjunkturlönestatistik som publicerades den 31 augusti på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg och väger samman den till uppgifter för sektorer och för hela ekonomin. Uppgifterna visar förändringen i procent från motsvarande månad 2008. Övertidsandelen har minskat betydligt under de senaste kvartalen vilket sänker den här publicerade löneförändringen framför allt för arbetare inom industrin. Påsken påverkar. För arbetare i privat sektor påverkas förändringstalen för mars 2009 även av att påsken i år inföll i april mot i mars förra året. En storhelg innebär nämligen högre skifttillägg i branscher med s.k. kontinuerlig drift. För mer informationBo Enegren, 08-545292 44

är ansvarig myndighet för den officiella löne­statistiken. Statistiken på www.mi.se bygger på den konjunkturlönestatistik som publicerades den 31 augusti på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg och väger samman den till uppgifter för sektorer och för hela ekonomin.

Uppgifterna visar förändringen i procent från motsvarande månad 2008.

Övertidsandelen har minskat betydligt under de senaste kvartalen vilket sänker den här publicerade löneförändringen framför allt för arbetare inom industrin.

Påsken påverkar. För arbetare i privat sektor påverkas förändringstalen för mars 2009 även av att påsken i år inföll i april mot i mars förra året. En storhelg innebär nämligen högre skifttillägg i branscher med s.k. kontinuerlig drift.

För mer information
Bo Enegren, 08-545292 44

Presskontakt
Anne-Marie Egerö, 070-309 86 86


Länk till den rapport om kvinnors och mäns löner 2008
som Medlingsinstitutet publicerade 3 september:

http://www.mi.se/pdfs/pdfs_2009/lonesklln_kv_mn_2008.pdf

Länk till pressmaterialet 3 september:

http://www.mi.se/press/lev3_press_pm_loneutv.html
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54