Statistik över löneutvecklingen till och med maj 2007 finns nu
på Medlingsinstitutets hemsida, www.mi.se

Medlingsinstitutet är statistikansvarig myndighet för Sveriges officiella lönestatistik och publicerar regelbundet sammanställningar med genomsnittliga löneökningar för olika näringsgrenar och sektorer samt ett genomsnitt för hela ekonomin.
Se Lönestatistik, ”Den senaste publiceringen”.
Måttet är den procentuella förändringen från motsvarande månad föregående år.
För mer information om lönestatistiken
Christina Eurén
070-655 62 63
Presskontakt
Anne-Marie Egerö
08-545 292 43
070-309 86 86
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54