Statistik över löneutvecklingen till och med september 2007 finns nu på Medlingsinstitutets hemsida, www.mi.se

Medlingsinstitutet publicerar regelbundet sammanställningar med genomsnittliga löneökningar för olika näringsgrenar och sektorer samt ett genomsnitt för hela ekonomin.

Se Lönestatistik, ”Den senaste publiceringen”.
Måttet är den procentuella förändringen från motsvarande månad 2006.

För mer information om lönestatistiken
Christina Eurén
08-545 292 45
070-655 62 63
Presskontakt
Anne-Marie Egerö
08-545 292 43
070-309 86 86
Kontakt


Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

073-531 40 50