På kvällens budgetdebatt kritiserar Stefan Nilssson (MP) Ulf Kristersson (M) för hans senaste utspel på hur hemlösheten ska kämpas: hemlöshetsklinik, träningslägenheter med mera.- Ge de hemlösa en fast bostad först! Den borgerliga majoritetens nuvarande system för stöd till hemlösa är ineffektivt och dyrt. För att hemlösa ska bryta sitt utanförskap behöver de en trygg bostad att utgå från, säger Stefan Nilsson (MP).

- Trappstegsmetoden, dvs träningslägenheter och biståndsbedömningar med korta mellanrum, utgår från ett behov hos socialtjänsten, men det är ett hinder för den boende. I praktiken permanentar detta arbetssätt hemlösheten, som legat på samma höga nivå år efter år, säger Stefan Nilsson (MP).

- Stockholm stad bör istället bilda ett bolag eller en stiftelse, som får i uppdrag att köpa och förmedla bostäder till dem som av egen kraft inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden, säger Stefan Nilsson.

Miljöpartiet driver sedan flera år linjen att hemlösa ska få fast bostad först. Principen "housing first" utgår från forskning och praktisk erfarenhet från USA och uppmärksammas även av svenska forskare.

För kommentarer: Stefan Nilsson 0761 -22 96 27 gruppledare.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 STOCKHOLM
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare Anna Norberg 0761- 22 97 97

Läs mer om grön politik: www.mp.se/stockholmsstad

 Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02