Ett otidsenligt och dyrt pensionssystem för scenkonstarbetare i Sverige har under decennier skapat otrygghet och merkostnader för teatrar, operahus och orkestrar. Nu presenterar regeringen ett förslag som gagnar Västra Götalandsregionen och inte minst GöteborgsOperan.

- Det är mycket glädjande att kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth äntligen lyckats ena regeringen kring ett beslut om att låta parterna få möjlighet att själva finna lösningar på scenkonstens pensionsproblem. För mig personligen som arbetat med frågan de senaste 20 åren, först som chef för GSO, sedan som förbundsdirektör för Svensk Scenkonst och nu senast som kulturchef i Västra Götalandsregionen är det en närmast historisk dag. Institutionernas ekonomi kommer att i och med detta stärkas vilket säkert kommer att skapa utrymme för fler konstnärliga produktioner samtidigt som de frilansare som idag faller utanför systemet kommer att få del av pensionsförmåner. Därför är detta en viktig kulturpolitisk händelse säger Sture Carlsson, tillförordnad kulturchef i Västra Götalandsregionen.

Problemet har bottnat i att pensionssystemet skapades för en situation där de flesta inom scenkonsten var fast anställda på institutioner.  Nu råder en mycket rörligare arbetsmarknad där antalet fast anställda har minskat till förmån för frilansare.

Regeringens föreslår att den rådande modellen skrotas och lämnar plats för ett kollektivavtalsreglerat pensions- och omställningssystem som bland annat ska ge möjligheter till omskolning för den som tvingas avsluta sin karriär på scenen i tidig ålder.

Regionen har ställt upp
För att avlasta sina stora scenkonstinstitutioner har Västra Götalandsregionen i många år stått för de merkostnader som uppstått för exempelvis GöteborgsOperan och som gjort det svårt för institutionerna att planera sin ekonomi. Dessa kostnader, ibland så höga som 10-15 miljoner kronor per år, slipper nu Västra Götalandsregionen.

Tillsammans med branschorganisationen Svensk Scenkonst har Västra Götalandsregionen i många år varit starkt drivande i frågan och vädjat till regeringen att besluta om en lösning.

- Vi måste, trots dagens glädjebesked, komma ihåg att regeringens beslut idag bara är ett första steg mot en lösning av pensionsproblemen.  Nu skall parterna sätta sig ned och förhandla fram ett nytt pensionssystem. Det kommer att bli komplicerade förhandlingar men de underlättas väsentligt av att regeringen låter parterna disponera hela det budgetutrymme som staten idag använder för branschens pensionskostnader, säger Sture Carlsson.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se