Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet har börjat plana ut. Region Kronoberg har lägst antal inneliggande covid-patienter på sjukhusen sedan i april. Nuläget diskuterades på dagens stabsmöte.

- Vi har haft få nya fall den senaste veckan och det är färre som har avlidit de senaste veckorna. Andelen positiva analyser har gått från en topp vecka 19 på 22 % till 6 % vecka 25, säger smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist.
 
Samtidigt finns nu en oro både nationellt och lokalt att invånarna ska börja slappna av under semestern. 
- Det är fortfarande väldigt viktigt att hålla i, hålla ut och fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Annars kan kurvorna snabbt vända uppåt, säger Christian Romin Blomkvist.
 
Läs hela pressmeddelandet
 
Rapport från regionstaben och ny veckovis statistik skickas ut till media på torsdagseftermiddagar under sommaren.


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt