Bägge har rapporterat en ekologisk andel på 25,1 % och är därmed bäst i Sverige på ekologisk mat. Det visar EkoMatCentrums årliga sammanställning av de kommunerna och landstingen som är bäst på inköp av ekologiskt.

Vi frågar de bägge "vinnarna" Jan Wikström, projektledare på Uppsala läns landsting och Gertrud Sonesson, kostchef i Lund, drygt 25 procent ekologiska råvaror i inköp - hur gör ni?

- Vi har jobbat strategiskt under ett antal år med att köpa in ekologiska livsmedel. I grunden finns ett politiskt mål som togs 2006, 33 % ekologiskt till 2010. Med stöd av 1,5 miljoner extra årligen i budget har man kunnat fasa in ekologiska produkter såsom kaffe, frukt och grönsaker, säger Jan Wikström.

- I Lund är det ett rejält teamwork som lett till 25 % ekologiskt, säger Gertrude Sonesson. Ett tydligt och starkt politiskt initiativ, "Lundaeko togs" 2006. Det innefattar alla verksamheter i kommunen och lyder, 40 % ekologiska inköp 2012. Stöttor på vägen har varit diplom och premier. Bäst har omsorgsförvaltningen lyckats, från 1,6 % till 27 % ekologiskt på tre år. Inga extra pengar har avsatts, allt har skett inom befintlig budget och det har sporrat alla till att hitta nya lösningar.

Det är 29 kommuner, landsting och stadsdelar som har klassat in i årets Ekomatsliga. Samtliga har en ekologisk inköpsandel på minst femton procent. Lunds kommun och Uppsala läns landsting koras tillsammans till "Vinnare av Ekomatsligan 2009" med 25,1 procent ekologiska inköp vardera.

På andra plats ligger Åre med 23,7 procent, på tredje plats med 23,5 procent ekologiskt ligger Malmö stad. Uppsala landsting och Lunds kommun har länge legat och nosat på toppen av Ekomatsligan men inte riktigt nått ända fram förrän nu.

- Det är ingen tillfällighet att Lund och Uppsala läns landsting tillsammans med 27 andra kommuner och landsting nått minst 15 % ekologiskt. Strategiska politiska beslut, långsiktigt arbete med upphandlingen, val av ekologiska produkter, ändrade recept och menyer, utbildning, information och uppmuntran och inte minst en handfull eldsjälar är viktiga ingredienser för att lyckas med ekosatsningar och nå höga ekomål i offentlig sektor, säger Eva Fröman på EkoMatCentrum.

Studien, som ligger till grund för Ekomatsligan har gjorts av EkoMatCentrum - Informationscentrum för Ekologiska Produkter i samarbete med Miljöresurs Linné i Växjö och Ekologiskt Marknadscentrum i Malmö, visar att den ekologiska inköpsandelen ligger på 9,3 procent i den offentliga sektorn. Det är en 21-procentig ökning av andelen ekologiska livsmedel i kommuner och landsting mellan 2007 och 2008. En kommun och ett landsting har nått regeringens mål: "25 % ekologiskt i offentlig verksamhet till 2010" och fler kommer att nå målsnöret innan 2010 är till ända.

För mer information kontakta:

Eva Fröman 08-779 59 29, 070-779 59 90, eva@ekomatcentrum.se

Carin Enfors 08-582444 24, 070-536 26 15, carin@ekomatcentrum.se
EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30