Utvärderingarna från de tre första utbildningstillfällena visade att Energibyggare träffar helt rätt med sin yrkesöverskridande utbildning i energieffektivt byggande och renovering. Intresset från byggnadsbranschen har varit stort och flera av vårens kurstillfällen är redan fullbokade. Handledarutbildningen ges på ett stort antal orter över hela Sverige under 2016 och 2017.

stort antal orter över hela Sverige under 2016 och 2017.

Andreas Lavrell, arbetschef på Nytorps rör, var en av de som gick utbildningen i Stockholm den 17 mars 2016.

-Det var en informationsrik utbildning som ger en bra bas kring energieffektivisering. Det handlar om ett högaktuellt ämne som är en självklarhet för branschen att vara med på. För vårt företag är det viktigt att ligga i framkant och vara pålästa. Som VVS-företag har vi en stor påverkan på hur energieffektivt byggnaden blir. Energibyggare en är bra plattform att vidareutbilda vår redan mycket kunniga personal.

Handledarutbildningen för Energibyggare vänder sig till dem som har möjlighet att leda utbildningen för sina kollegor, till exempel platschefer, arbetsledare eller utbildningsavdelningar på större bygg- och installationsföretag. Själva Energibyggarutbildningen är riktad till byggnadsarbetare och installatörer, och ger en ökad kompetens inom energieffektivt byggande, renovering och installation av förnybar energi.

Ronald Gummesson från byggbolaget Stenvillan, gick handledarutbildningen i Malmö 15 mars.

-Upplägget var riktigt bra, väldigt pedagogiskt och svårt att misstolka. Jag rekommenderar verkligen branschen att gå utbildningen Energibyggare. Vi kommer dela upp utbildningen för vår personal i tre delar för att det är lättare att ta fler korta utbildningar än att sitta en halvdag. För oss är det här en marknadsmässig konkurrensfördel att ha utbildat all vår personal.

För att bli godkänd Energibyggare behöver man genomgå kursen hos en utbildad handledare. Godkända Energibyggare har möjlighet att bli registrerade i den till ID06 kopplade kompetensdatabasen, via särskild ansökan.

För mer information

Johanna Wallin Telefon 0709-21 60 56
Kommunikatör, Energibyggare johanna.wallin@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost energibyggare.se

Bakom utbildningen står ledande branschaktörer. Satsningen är finansierad av EU och Energimyndigheten.
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56