Kompetenscenter i Timrå kommun satsar på de mest utsatta i samhället och har gått från kontroll och aktivering av individer till kompetenshöjning. I utvecklingsprocessen har brukarna varit med via paneler och fått tycka till för att påverka verksamheten i rätt riktning.

- Vi har gjort en ordentlig resa där vi skiftat fokus och involverat individen i dennes utveckling. Det har gjorts genom att vi jobbat fram en gemensam process med individen i centrum där vi tillsammans följer individer mot egen försörjning. I samarbete med andra myndigheter och näringslivet bidrar vi till andras framtid, säger Johan Vikström verksamhetschef individ- och familjeomsorg Timrå kommun.

Kompetenscenter är en del av Timrå kommuns utvecklingsintention, ett uthålligt tillsammansarbete som stärker både individer och företag. Målsättningen är en ökad samordning mellan verksamheter inom kommunen med syfte att öka varje medborgares förmåga till egen försörjning, eller i vissa fall rätt försörjningsform, utifrån individens förutsättningar.   

- När ansvaret för arbetsmarknadsfrågor flyttades till socialnämnden kunde vi ganska snart forma ett gemensamt uppdrag med individen i fokus. Vissa gränser har suddats bort och en röd tråd skapats där insatser, stöd och hjälp nu samordnas och konkretiseras. Vi arbetar för de vi är till för vilket medför positiva konsekvenser för individen själv, dess familjer och hela samhället, säger Maritza Villanueva-Contreras (V) ordförande Socialnämnden Timrå kommun.

 

För mer information kontakta:

Maritza Villanueva-Contreras (V) ordförande Socialnämnden Timrå kommun, telefon: 072-236 82 58,
e-post: maritza.villanuevacontreras@timra.se
Johan Vikström verksamhetschef individ- och familjeomsorg Timrå kommun, telefon: 070-300 71 52, e-post: johan.vikstrom@timra.se
 

Om Kompetenscenter:

Kompetenscenter är en utveckling av den tidigare verksamheten Arbetsmarknadstorget. Kompetenscenter är en samverkansarena för Timrå kommuns olika verksamheter samt berörda myndigheter och näringsliv. Syftet är att hjälpa individer till ökad utveckling och kompetenshöjning.


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt