Det återstår många åtgärder för att Stockholm ska komma i närheten av att bli en världsledande cykelstad. En av de viktigaste prioriteringarna är att se till att det finns tillräcklig finansiering för förslagen i Stockholms cykelplan. Men den så kallade cykelmiljard som den moderatledda majoriteten har lagt fram finns inte redovisad i Stockholms stads budget. Det skriver idag Miljöpartiets oppositionsborgarråd Daniel Helldén i en debattartikel på DN.se

- Det är nödvändigt att prioritera cykeln som är ett yteffektivt och klimatsmart transportslag och det krävs finansiering och resurser för att genomföra cykelplanen för Stockholms stad. Att den moderatledda majoriteten går ut med förslag om att förbättra för cyklister utan att ha full täckning för det i sin egen budget känns väldigt oseriöst säger Daniel Helldén (MP), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

När den moderatledda majoriteten fick makten i Stockholms stad 2006 lades de planerade cykelplanerna för stockholms inner- och ytterstad på is och genomfördes aldrig.  Tempot i utbyggnadstakten avtog och den moderatledda majoriteten har gång på gång hänvisat till att när den nya cykelplanen för Stockholms stad är på plats kommer nya satsningar att göras.

- Det är bra att den nya cykelplanen nu håller på att utarbetas men innan det avsatts tillräckliga resurser är risken uppenbar att många av åtgärderna i cykelplanen för Stockholm inte kommer att bli verklighet. För att utveckla Stockholm till en gång- och cykelvänlig stad krävs resurser, politisk vilja och kraftfulla åtgärder säger Daniel Helldén.

Länk till debattartikel:

http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/cykelmiljarden-ar-ett-luftslott

Länk till stadens budget:

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Budgetforslag-2012/Tidigare-budgetar/

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02