Endast en minoritet av föräldrarna känner till de mer nytillkomna reglerna för föräldrapenning. Det finns också skillnader i kunskap mellan olika grupper av föräldrar. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport som publiceras i dag.

ISF har kartlagt vilken kunskap föräldrar har om regelverket för föräldrapenning.

  • Det är viktigt för föräldrar att känna till de olika reglerna för föräldrapenningen för att kunna planera ledigheten och fördela dagarna mellan sig på bästa sätt, säger Mats Bengtsson, utredare och forskare på ISF.

Kartläggningen visar att det finns kunskapsskillnader mellan föräldrar i olika grupper. Mammor har till exempel större kunskap om reglerna än pappor. Men både mammor och pappor har låg kunskap om de mer nytillkomna reglerna. Det gäller till exempel begränsningen av antalet dagar som kan tas ut efter barnets fyraårsdag.

  • Vi ser också att föräldrar med högre utbildning kan mer än föräldrar med låg utbildning. Och föräldrar med barn i ettårsåldern vet mer än föräldrar med barn som är några månader gamla. Men skillnaderna är ganska små, säger Mats Bengtsson.

Försäkringskassan och dess webbplats är en viktig källa till information för de föräldrar som ingått i undersökningen. Ungefär tre av fyra föräldrar uppger att de fått information om föräldrapenningen från Försäkringskassan.

  • En väl utbyggd webbplats, som är lätt att använda och som innehåller mycket information, kan ha stor betydelse för föräldrarna, säger Mats Bengtsson.

ISF genomförde kartläggningen på uppdrag av regeringen med hjälp av en enkätundersökning som riktades till föräldrar med barn som var några månader respektive cirka ett år gamla. Föräldrarna fick svara på olika kunskapsfrågor som handlade om några av de olika regler som föräldrapenningen består av.

Rapportens titel: Vad vet föräldrar om föräldrapenningen? En kartläggning av nyblivna föräldrars kunskaper om reglerna för föräldrapenning, ISF Rapport 2020:3

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Mats Bengtsson, projektledare för rapporten, tel. 010-174 15 67.

Allmänna frågor besvaras av Marie Seijboldt, tf generaldirektör,
tel. 010-174 15 15.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00