Den man från Bosnien som i medier benämnts som ”en känd jihadist” och som sökte asyl i Malmö tidigare i veckan kommer att avvisas. Beslutet togs sent i går kväll och kommer att verkställas omedelbart.

Mannen anlände i måndags till Malmö Airport och togs i förvar av gränspolis. Därefter sökte han asyl.

Migrationsverket startade utredningen direkt, och fattade sent under torsdagskvällen beslut om avvisning då det var uppenbart att inga asylskäl fanns. Det är ett beslut med omedelbar verkan, och Polisen ansvarar för att beslutet verkställs.

Snabbare beslut
Under våren har Migrationsverket tillsatt regionala specialister som ska delta i alla ärenden där det finns indikationer på allvarlig brottslighet, som till exempel krigsbrott eller om det finns ett säkerhetshot. En viktig del av detta är en nära samverkan med Säkerhetspolisen. Ärendena kan också anmälas till till exempel krigsbrottskommissionen eller åklagare.

Syftet med de nya specialistfunktionerna är att höja Migrationsverkets förmåga att snabbt och effektivt upptäcka hot. För det fall det finns ett skyddsbehov i ett enskilt ärende kan allvarlig brottslighet eller risk för Sveriges säkerhet utgöra grund från att utesluta den sökande från skyddsstatus.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.