Varje år begår omkring 300 personer i Stockholmsregionen självmord och under de senaste åren har det skett en ökning av antalet självmord bland yngre personer. Miljöpartiet i Stockholms stad föreslår därför i en motion att staden sätter in fler och bättre stödinsatser för att förhindra självmord.

- En högriskgrupp för självmord som ofta glöms bort är nära anhöriga - föräldrar, barn och syskon - till personer som nyligen begått självmord. Att alltid erbjuda samtalsstöd till dessa skulle ha en stor förebyggande effekt och sannolikt förhindra åtskilliga dödsfall, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare i Stockholms stad (MP).

- På det här området är bristerna stora. Det finns en myt om att det är svårt att förhindra självmord bland dem som redan bestämt sig, men det är fel. Att bryta isolering och ge människor möjlighet att prata om det svåra kan få dem på andra tankar, säger Helene Öberg (MP), vice gruppledare i Stockholms läns landsting.

Nedan, under relaterat material, hittar du motionen i sin helhet.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02