Omkring 3 000 av Migrationsverkets anställda har deltagit i en enkät om utsatthet, och nästan hälften av dem uppger att de blivit utsatta för någon form av otillåtet försök att påverka deras arbete. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har gjort i samarbete med Migrationsverket.

Rapporten tar upp de olika formerna av otillåten påverkan, dvs när en person eller ett företag försöker påverka en anställd på en myndigheten för sina egna syften. De olika formerna är trakasserier, hot, våld, skadegörelse, otillbörliga erbjudanden samt försök till vänskapskorruption.

49 procent av de anställda uppger att de har blivit utsatta för någon form av otillåten påverkan i arbetet. Trots utsattheten upplever 85 procent trygghet i sin tjänst.

– Rapporten bekräftar vår bild av att Migrationsverket är en relativt utsatt myndighet, vilket till stor del beror på att våra beslut är livsavgörande för många sökandes framtid. Samtidigt kan vi inte acceptera någon att våra anställda hotas eller trakasseras, säger Monica Karum Bergvall, säkerhetschef på Migrationsverket.

Trakasserier är vanligast

Enligt rapporten har den största delen av försöken att påverka sin grund i desperation och psykisk ohälsa bland de sökande. Dessa står också för de två största påverkansformerna: trakasserier och hot.

– Just nu står vi inför konsekvenserna från hösten med ett stort antal människor som tyvärr får vänta länge på beslut. Detta kommer att fortsätta leda till en frustration bland sökande, och det gör det också viktigt att vi fortsätter med vårt arbete för att få våra anställda att känna sig trygga på jobbet, säger Monica Karum Bergvall.

Flera åtgärder på gång

Ett nytt incidentrapportsystem har precis sjösatts för att göra det enklare för de anställda att anmäla en händelse som har påverkat arbetsmiljön. Säkerhetsenheten har även anställt regionala säkerhetssamordnare för att jobba med det förebyggande arbetet på lokal nivå. Dessutom ska alla medarbetare gå utbildningen "Att förebygga hot och våld" som har tagits fram av HR-avdelningen.

Lista: Olika påverkansformer mot Migrationsverket

Totalt 49 procent av respondenterna uppger att de har blivit utsatta för någon form av otillåten påverkan. Av dessa utsätts:

  • 43 procent för trakasserier
  • 16 procent för hot
  • 7 procent för skadegörelse
  • 7 procent för otillbörliga erbjudanden
  • 6 procent för försök till vänskapskorruption
  • 3 procent för våld

Rapporten Otillåten påverkan mot Migrationsverket hittar du här.


Om rapporten:

Initiativet till rapporten togs av BRÅ tillsammans med Migrationsverket, och syftet är att kartlägga hur personer och företag försöker påverka myndighetens anställda.

3 051 anställda på Migrationsverket har svarat på frågor i enkäten. BRÅ har även gjort intervjuer med 38 anställda, samt granskar incidentrapporter för åren 2013-2015 och 100 polisanmälningar från våren/sommaren 2015.

Rapporten är en av två rapporter om otillåten påverkan som presenteras av BRÅ vid samma tillfälle.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.