Så kommer du igång!

  • Sätt mål, följ upp och jobba!
  • Gör en mångfaldsplan hur målen ska uppnås och följ upp.
  • Hitta bra samarbetspartners för att leta efter den kompetens som finns. Det kan vara SCR, Folkuniversiteten, AF.

Målet för HSB Göteborg i sitt arbete med mångfald är att spegla kommunen – i såväl medarbetare som kunder. Med löpande mätningar vet man exakt hur många med utländsk bakgrund man ska anställa – och locka som kunder.

Sedan 2011 finns ett strategiskt mål kring mångfald som säger att HSB Göteborgs personal ska spegla verksamhetsområdet. Med hjälp av SCB tar man vartannat år fram statistik och jämför med hur det ser ut i den egna organisationen. Första mätningen visade att 24 procent av de som bor inom HSB Göteborgs upptagningsområde hade utländsk bakgrund. Hos HSB Göteborgs medarbetare var den siffran 15 procent.

- Här ligger vårt fokus, att rekrytera fler medarbetare med utländsk bakgrund. Vi har jämfört oss hur det ser ut inom den kommunala sektorn och målet är att organisationens sammansättning ska spegla det omgivande samhället och det är i rekryteringssituationen som vi har möjlighet att förändra, säger Emma Hård, HR-chef på HSB Göteborg.

Siffran ska upp

Senaste mätningen från 2013 visade att 32 procent av Göteborgs invånare har utländsk bakgrund, hos HSB Göteborg är den siffran idag cirka 17 procent. Majoriteten är fastighetsanställda, som lokalvårdare och fastighetsskötare, medan 6,3 är tjänstemän.

- För att nå målet behöver vi anställa cirka 20 personer de närmaste åren, och då framförallt på tjänstemannasidan, säger Emma Hård.

Hedersomnämnande

HSB Göteborg har tidigare fått ett hedersomnämnande av Fastigo för sitt aktiva arbete med mångfald, både för sina medarbetare och för sina kunder och medlemmar. Målet är att locka fler kunder med utländsk bakgrund.

- Vi som arbetar med bostadsrätter behöver få in mångfald bland kunderna. Strukturen är unik för Sverige och Norge och därför är det också svårare att nå ut med information till den målgruppen. Idag har cirka 17 procent av våra medlemmar utländsk bakgrund, så vi har en bit kvar till vårt mål, säger Emma Hård.

Fler perspektiv

En arbetsplats som utmärks av mångfald intressantare och mer stimulerande än en enhetlig och homogen arbetsplats, menar hon. Det sätter fart på kreativiteten inom organisationen.

- Ju fler medarbetare med olika bakgrund, desto fler synsätt och perspektiv. Det skapar mer effektiva och dynamiska grupper som bidrar till företagets framgång. Mångfald stärker vårt varumärke, mot både kunder och som arbetsgivare, säger Emma Hård.

Samarbeten

HSB Göteborg satsar även på mångfald i sitt arbete med att rekrytera praktikanter.

- Vi har dialog med Göteborgs stad, nätverket CSR, högskolorna här i Göteborg och Folkuniversitetet. Vi söker ständigt nya samarbetspartner.

Mjuk kvotering

Vid nyrekryteringar tillämpar HSB Göteborg mjuk kvotering för att öka antalet anställda med utländsk bakgrund. Vid likvärdig kompetens går jobbet till den person som bidrar mest till att öka mångfalden.

- För att vi ska kunna planera för morgondagens behov och fylla kvoten tar vi inom HR en stor del i rekryteringsprocessen och trycker mycket på att cheferna ska fylla kvoten. Normer i ett företag sätts i ledningsgruppen. Därför är det extra viktigt att mångfaldsfrågan hålls aktuell, hela tiden. Vill företaget uppnå kvalitet i beslut, skapa förutsättningar för innovation och nytänkande och öka lönsamheten finns idag inga genvägar att ta. Det är mångfald som krävs, säger Emma Hård.

Tillåtande atmosfär

På den årliga medarbetardagen bjuder man in föreläsare för att belysa mångfald, normer och bemötande. Exempelvis komikern Marika Carlsson med föreställningen ”En negers uppväxt”, Seroj Ghazarian, utvecklingsledare vid jämställdhet- och mångfaldsenheten vid Göteborgs stad och en chef från en HSB- förening som ska genomgå en könsoperation.

- På det viset får vi igång diskussioner om mångfald och man får tänka till lite extra. Det är ett sätt att skapa en tillåtande atmosfär inom företaget som vi värnar om, säger Emma Hård.

Stöd för kärnvärderingar

En av vinsterna med mångfaldsarbetet är att man på HSB Göteborg vunnit en större medvetenhet om mångfaldsfrågorna.

- Det viktiga är att det sprider sig i organisationen. Att ha fler medarbetare med utländsk bakgrund stödjer arbetet med våra kärnvärderingar, säger Emma Hård.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922