Den 10e mars inleds förhandlingar i Lysekil med anledning av Regeringens tillåtlighetsprövning av oljeföretaget Preems ansökan om utökad verksamhet. Efter förhandlingsmötet kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Med anledning av detta kallar folkinitiativet Stoppa Preemraff till en stor manifestation i Lysekil och bjuder alla att närvara för att uppmana regeringen att stoppa utbyggnaden av raffinaderiet och påbörja avvecklingen av det fossila. I samband med förhandlingarna planerar initiativet även att tillkännage ett upprop med underskrifter från en bred front av organisationer och personer som enats i sitt motstånd mot utbyggnaden.

Initiativet Stoppa Preemraff är ett samarbete mellan en mängd olika organisationer och privatpersoner som motsätter sig utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil. Motståndet mot utbyggnaden grundar sig i en växande desperation inför politikens likgiltighet inför den kommande klimatkrisen. Initiativet menar att det är helt omöjligt att tillåta Preems planerade utbyggnad och samtidigt uppfylla vår del av Parisavtalet och svenska miljömål.

Under hösten och vintern har Preems reklamkampanjer intensifieras och de sprider budskap i rikstäckande medier om företagets samhälls- och miljönytta och påstår att de snart kommer att vara klimatneutrala. I Preems ansökan, som bara handlar om att få tillverka bensin och diesel av sitt eget tjockolje-avfall, finns dock inga rättsligt bindande skrivningar om minskade utsläpp eller övergång till biobränslen, och de skriver själv att deras klimatlöften bara kommer att infrias ”under förutsättning att miljötillstånd erhålles och ekonomiska förutsättningar finns”.

Den 10e mars planerar Stoppa Preemraff en stor manifestation i Lysekil utanför de förhandlingar som ska ske mellan representanter från bland annat regeringen och naturskyddsföreningen, men också från Preemraff. Initiativet uppmanar så många som möjligt, organisationer såväl som privatpersoner, att ansluta sig för att sätta press på regeringen i frågan.

Inför förhandlingarna har initiativet Stoppa Preemraff tagit fram ett upprop mot utbyggnaden med de tre kraven:

  • Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil
  • Påbörja avvecklingen av det fossila
  • Stötta utvecklingen av hållbara arbeten

Målet med uppropet är att så många organisationer som möjligt ska skriva under innan förhandlingarna för att rikta en kraftfull signal till regeringen och att stötta politikerna att ta beslut i linje med Parisavtalet och avslå ansökan.

Talesperson samt presskontakt: Jessica Lovell

Mobil: 0762393713

E-post: lovell.jessica@gmail.comJordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt