Fotograf/Källa: Medborgerlig Samling

Den 29 december genomför Medborgerlig Samling (MED) manifestationer i landets största städer i protest mot stängningen av Ringhals 2. Varje söndag under december kommer MED att publicera fakta om nedstängningens konsekvenser, samtidigt som ett symboliskt adventsljus släcks på partiets Facebooksida.

Samtidigt som vinterkylan lägger sig över Sverige stängs en reaktor i Ringhals kärnkraftverk för gott. Ringhals 2 kommer att avvecklas vid årets slut, istället för att köras vidare till 2025 som Vattenfall tidigare planerade. För att slippa ta på sig ansvaret påstår regeringen att nedläggningen sker av ekonomiska skäl. I själva verket har regeringen under lång tid saboterat kraftverkets driftekonomi genom att höja skatter och avgifter, ställa överdrivna krav och ständigt ändra på spelreglerna.
 
- Denna förtida avveckling av en fullt fungerande kärnkraftsreaktor, följd av Ringhals 1 vid slutet av 2020, innebär en omfattande kapitalförstöring, säger Mikael Ståldal, energipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling.
 
Risken för effektbrist i Sverige under kalla vinterdagar ökar markant, vilket bland andra Svenska Kraftnät påpekat. Miljön drabbas negativt eftersom vi kommer att behöva importera ännu mer el från smutsig kolkraft i bland annat Danmark, Polen och Litauen. Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar kommer EU:s totala koldioxidutsläpp att öka med ca 8 miljoner ton till följd av den förtida stängningen.
 
För att matcha dessa ökade koldioxidutsläpp skulle miljöpartiets samtliga riksdagsledamöter behöva flyga Stockholm-New York tur och retur varje dag i ca 1000 år!
 
Medborgerlig Samling kommer under hela december att protestera mot nedstängningen genom att sprida fakta om dess konsekvenser. Varje söndag släcker partiet ett adventsljus som får symbolisera den pågående nedsläckningen av Ringhals 2. Den 29 december genomförs manifestationer i landets största städer.

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa - en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.medborgerligsamling.seKontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344

Mikael Flink

Pressansvarig

mikael.flink@medborgerligsamling.se

070-7701221