En ny rapport från SCB visar att personer med olika typer av funktionsnedsättningar tillhör de grupper som är särskilt utsatta på flera områden, exempelvis arbetsmarknad och ekonomi. Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR, reagerar mot de ojämlikheter som blottas i statistiken.

Personer med funktionsnedsättning tillhör dem som lämnas utanför i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle – och kvinnor och flickor är ofta ännu mer sårbara än män och pojkar. Det är en av de slutsatser som dras i SCB-rapporten: ”SCB – Lämna ingen utanför. Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020”. Rapporten säger att mycket tyder på att personer med funktionsnedsättning i högre grad är ekonomiskt utsatta än personer utan funktionsnedsättning.

- Att människor med funktionsnedsättning ofta lever i fattigdom är inget nytt, det har klargjorts i en rad utredningar och rapporter under lång tid. En av de senaste gjordes av Socialstyrelsen och presenterades i mars 2020. Den visar att den ekonomiska utsattheten bland personer med funktionsnedsättning ökar och att fler i denna grupp får försörjningsstöd, jämfört med tidigare år. Riksförbundet FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” från 2019 visar samma sak: personer med funktionsnedsättning med aktivitets- eller sjukersättning fortsätter att tappa i köpkraft år efter år, säger Åsa Strahlemo.

Hon menar att det är hög tid att regeringen vidtar åtgärder som minskar fattigdomen. Sjuk- och aktivitetsersättningen bör till exempel följa allmän lönenivå och höjas med samma procentsats som det avtalats om i de årliga kollektivavtalsförhandlingarna. Ersättningen bör heller inte beskattas hårdare än andra inkomster.

- Fyrkantiga gränser för sjukersättning (25, 50, 75 eller 100 procent) medför också att människor får svårt att jobba utifrån sin faktiska förmåga. Kanske skulle du kunna arbeta 60 procent istället för 50 och därmed förbättra din hushållsekonomi. Men i dag går inte det, säger Åsa Strahlemo.

Arbetar trots sjukdom

Enligt den nya SCB-rapporten hade närmare 9 av 10 personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga arbetat fastän de var sjuka 2017. Drygt 40 procent av dem uppgav att de inte hade råd att vara sjuka. 17 procent av dem jobbade trots sjukdom för att de var rädda att förlora jobbet, jämfört med 6 procent bland samtliga sysselsatta.

- Det här är inte acceptabelt. Man ska inte behöva vara rädd för att förlora jobbet när man är sjuk, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej, säger Åsa Strahlemo.

För fler kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se
Kontakt


Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38