De senaste sju åren har drygt 1 000 personer fått sin assistansersättning från Försäkringskassan indragen och istället blivit ett fall för sin kommun. Socialstyrelsen konstaterar i sin senaste lägesrapport att detta innebär en kraftig minskning av antalet assistanstimmar. Och för en del personer av de dryga 1 000 blir det inga insatser alls när de går från Försäkringskassan till kommunen.

- Ingen vet hur de lever sina liv eftersom detta inte följs upp, säger  Maria Persdotter, förbundsordförande i Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

De senaste sju åren har drygt 1 000 personer fått sin assistansersättning från Försäkringskassan indragen och istället blivit ett fall för sin kommun. Socialstyrelsen konstaterar i sin senaste lägesrapport att detta innebär en kraftig minskning av antalet assistanstimmar. Och för en del personer av de dryga 1 000 blir det inga insatser alls när de går från Försäkringskassan till kommunen.

- Det är upprörande att det finns en grupp människor med omfattande funktionsnedsättningar som hamnar helt utanför, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

- Ingen vet heller hur de lever sina liv eftersom detta inte följs upp. Flera rapporter har nu konstaterat samma sak – det är dags att stoppa denna inhumana regeltillämpning!

Socialstyrelsen skriver i sin rapport att det beviljade timantalet per vecka sjunker i genomsnitt med 25 procent, från 72 till 54 timmar när man förlorar assistansersättningen från Försäkringskassan och går över till kommunen. Och en del förlorar alltså allt och har inga kända insatser alls.

När det gäller Råd och Stöd i LSS, den enda insatsen som landstingen ansvarar för, finns det stora brister enligt Socialstyrelsens rapport. Vissa landsting använder de statliga pengar de får för att finansiera insatsen till sin ordinarie verksamhet och erbjuder inte Råd och Stöd.

- Behovet av stöd och samordning är mycket stort bland RBU:s medlemsfamiljer. Det är allvarligt att statliga pengar som skulle gå till detta hamnar i landstingens svarta hål, säger Maria Persdotter.

Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, e-post maria.persdotter@rbu.se , telefon 0722-50 88 31Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76