Årets vinnare av SKAPA-priset är Marcus Bäckström, VR-Inspect. Albin Mannberg, JobOptions, har utsetts till vinnare i kategorin SKAPA-talang. Marcus och Albin tog emot priset ur landshövding Helen Hellmark-Knutssons hand vid en ceremoni i länsresidenset på tisdag den 14 september.

Syftet med SKAPA-priset är att ge stöd till uppfinnare och innovatörer att utveckla sina idéer. Priset delas ut i två kategorier: SKAPA-priset och SKAPA talang. I alla län utses två länsfinalister som sedan går vidare till den nationella finalen i SKAPA-priset 2020. Det nationella SKAPA-priset är på 500 000 kronor och dessutom får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor från Agne Johanssons Minnesfond samt diplom.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Juryns motivering:

SKAPA priset: VR-Inspect, Marcus Bäckström

Med en bakgrund från 3D-fotografering och en önskan om en tillförlitlig, användbar lösning för brunnsinspektioner i VA-branschen har Marcus Bäckström uppfunnit VR-Inspect. Det är en lösning som underlättar och säkerställer en korrekt funktionsbedömning av dag- och spillvattenbrunnar.

Ett fungerande avloppsnät är grundläggande för vår hälsa och miljö. Med Marcus utrustning och programvara som en funktion i underhålls- och planeringssystem kan många kommuner och VA-bolag effektivt planera underhåll. VR-Inspect förbättrar också arbetsmiljön för VA-tekniker, som slipper stå i trafiken eller klättra ner i någon brunn.

Lösningen tillhandahålls genom ett unikt modulkoncept med utrustning och programvara. Såväl nationellt som internationellt intresse är väckt, marknadspotentialen bedöms som stor och vi önskar Marcus fortsatta framgångar i den nationella finalen!

 

SKAPA talang: JobOptions.se, Albin Mannberg

Vinnaren av SKAPA talang har förändrat spelplanen för rekryteringsbranschen. Han har vänt på det konservativa perspektivet vid anställningsprocessen – genom hans innovation marknadsförs arbetsgivaren mot framtidens kompetens och inte tvärtom. Genom att presentera arbetsgivarna utifrån värderingar, företagskultur och karriärmöjligheter skapar lösningen möjligheter att attrahera rätt medarbetare - en kritisk förmåga för de flesta organisationer. Albin Mannberg, den unge innovatören bakom JobOptions, har genom att våga tänka stort skapat möjligheter. En unik lösning samt en god förmåga att lyssna till kundernas problem ligger bakom framgångarna – Västerbottens vinnare av SKAPA talang spås en lysande framtid.


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41