Borrhålslagrets tätt sittande borrhål skapar förutsättningar för aktiv säsongslagring av kyla och värme. Under vintern tas värmen ur berget som då kyls ned några grader. Det nedkylda berget kan sedan användas som källa under sommarhalvåret för produktion av komfortkyla. Används normalt för större fastigheter och industrier. Några bra exempel är IKEA i Karlstad, Uppsala och Helsingborg. Fotograf/Källa: Geotec

I en debattartikel hävdar Johnny Kellner, Veidekke, och Conny Pettersson, Swedisol, att geoenergi som utvinns med hjälp av värmepumpar i praktiken drivs av kolkraft. Än en gång används myten om marginalel som slagträ för att vinna marknadsandelar, den här gången för fjärrvärmens och isoleringsbranschens fromma.

- Det är inte första gången och förmodligen inte den sista, säger Johan Barth, VD för Geotec. Marginalelsteorin har inget stöd hos Energimyndigheten för den här typen av investeringar. Och det svenska rättssystemet har vid ett flerfall tillfällen prövat frågan, till fördel för geoenergin varje gång. 

- I vår värld är fjärrvärme, geoenergi, biobränslen, vindkraft, solkraft och välisolerade hus alla bra lösningar som tillsammans på en marknad i fri konkurrens leder oss till ett hållbart, energieffektivt samhälle, avslutar Johan Barth.

Geotecs replik i Ny Teknik hittar Du här och Kellner och Petterssons artikel härGeotec är en rikstäckande sammanslutning av fristående, välrenommerade borrningsföretag med lång erfarenhet inom vatten-, energi- och entreprenadborrning (grundläggning, prospektering, miljöborrning mm). Geotec-anslutna företag erbjuder Sveriges enda typgodkända brunnar.


Kontakt


Johan Barth

johan.barth@geotec.se

075 700 88 20

0702 30 71 00