RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, har fått en ny förbundsordförande. Maria Persdotter efterträder Agnetha Vikenger, som haft uppdraget i 15 år. Maria kommer närmast från rollen som kommunikationskonsult.

– Det känns fantastiskt att ha fått förtroendet att leda en så viktig organisation som RBU, säger Maria Persdotter. Barn och unga med rörelsehinder drar alldeles för ofta det kortaste strået. Jag blir rasande när jag ser samhället vända min dotter och hennes kompisar ryggen.

Det är i år 60 sedan RBU bildades, för att kämpa för rörelsehindrade barns och ungas möjligheter att leva i ett rättvist samhälle och att få ett utvecklande liv. Den kampen fortsätter med oförminskad styrka, fortfarande har inte barn med rörelsehinder villkor som är likvärdiga med andra barns. Det handlar bland annat om skola, fritid, rätt till personlig assistans och rätt hjälpmedel.

Maria Persdotter har i drygt fyra år drivit en egen kommunikationsbyrå. Dessförinnan har hon arbetat som pressekreterare och innan det var Maria journalist i många år, på nyhetsbyrån TT och Sveriges radio. Maria Persdotter bor i Stockholm, har tre barn varav en dotter med ett omfattande rörelsehinder.

Kontakt: maria.persdotter@rbu.se , 072-250 88 31Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76