Maria Persdotter, förbundsordförande och Johan Klinthammar, vice ordförande.

Maria Persdotter har omvalts till förbundsordförande i samband med att RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, idag höll digital kongress. Till vice ordförande har Johan Klinthammar valts.

– Det känns fantastiskt att ha fått förtroendet att leda RBU i tre år till. Vi är i ett nytt årtionde, barnkonventionen har blivit svensk lag och vårt arbete kring barns och ungas villkor har enorma möjligheter, säger Maria Persdotter.
 
Med anledning av coronavirusets framfart under våren fick kongressen ny form. Kongressförhandlingarna har för första gången i RBU:s historia genomförts digitalt och i höst fortsätter arbetet med att staka ut riktningen för verksamheten de närmaste tre åren.
 
RBU:s förbundsstyrelse 2020-2023
Förbundsordförande
Maria Persdotter, Stockholm
 
Vice ordförande
Johan Klinthammar, Södermanland
 
Ledamöter
Anne-Lie Jordansson, Göteborg
Malin Tjernell Prioset, Stockholm
Mikael Wångmar, Uppsala
Jan Myhrman, Östergötland
Jörgen Carlsson, Göteborg
Catrin Marklund, Västerbotten
 
Suppleanter
George Rocksten, Stockholm
Maria Norrman, Halland
Gisela Anderholm-Hansson, Skåne
Andreas Rung, VästmanlandRiksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31