Efter snart åtta år som förbundschef för KSRR har Jan Fors bett om att entledigas från sitt uppdrag. På fredagens direktionsmöte fattades det sista beslutet om att Maria Schade blir ny förbundschef för KSRR från 1 januari 2020.

KSRR utvecklas konstant och är ett expansivt och innovativt kommunalförbund. För att fortsätta KSRR:s utvecklingsresa behövs nya krafter. Jan Fors ser dessutom att tiden är mogen för nya personliga utmaningar och lämnar över stafettpinnen till mångåriga KSRR-medarbetaren Maria Schade.

- Maria Schade är det självklara valet som ny förbundschef för KSRR. Maria är väl insatt i förbundets verksamhet och dess framtida utmaningar. Hon kommer fortsatt fokusera på en effektiv produktion och kommer hålla uppe tempot i KSRR:s  utvecklingsarbete, säger förbundsdirektionens ordförande Steve Sjögren (S).

Maria Schade kom till KSRR från Eniro 2007 och anställdes då som medarbetare på kundservice.

Hon har sedan dess haft olika befattningar inom KSRR och sedan 2010 har hon varit administrativ chef och avdelningschef för verksamhetsstöd. I november 2018 utsågs hon även till vice förbundschef.

När hon tillfrågades om att bli förbundschef funderade hon på saken ett par dagar innan hon sa ja. Egentligen tvekade hon aldrig - dels för att branschen är oerhört intressant, där mycket händer just nu, men det var i första hand teamet på KSRR som gjorde beslutet så enkelt.

- Ingen kan bygga framgång på egen hand; det gör man tillsammans. Med modiga och prestigelösa politiker, tillsammans med engagerad och kompetent personal är KSRR ett bra exempel på det. Därmed var svaret givet, säger den tillträdande förbundschefen om sitt nya uppdrag.

Jan Fors önskemål om att sluta framfördes till direktionen under våren 2019 och sedan dess har diskussioner förts kring hur ett kontrollerat avslut ska genomföras.

- Jan har utvecklat KSRR till att bli ett framgångsrikt och effektivt kommunalförbund för hushållens avfall. Han har bidragit med att bygga en stabil verksamhet som står väl rustade för framtiden, säger Steve Sjögren.

Avfallsbranschen har utvecklats mycket under de tolv år Maria Schade arbetat på KSRR. Hon tar över i ett skede då både KSRR och branschen står inför ytterligare stora förändringar. Miljökraven och människors medvetande om sitt klimatavtryck ökar ständigt.

- Det är en spännande bransch och jag är oerhört stolt över att både få vara en del av förbundets resa, från de första stapplande stegen till att nu få leda KSRR i en tid där miljöarbetet står i fokus och förbundet arbetar för att expandera, säger Maria Schade. 

Jan Fors övergår, från och med 1 januari 2020, till att vara projektansvarig för ett antal utvecklingsprojekt, bland annat den fortsatta expansionen av KSRR och avslutar sitt arbete på KSRR runt sommaren 2020. 

Förbundsledningen påbörjar nu arbetet med rekrytering av Maria Schades efterträdare som avdelningschef för verksamhetsstöd.
 

KONTAKT

Steve Sjögren (S)
Förbundsordförande 
070-865 41 00
Maria Schade 
Tillträdande förbundschef
076-787 28 77
Jan Fors
Förbundschef
070-260 28 16

 KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41

Maria Schade

Förbundschef

maria.schade@ksrr.se