- Det är viktigt att vi får ett normgivande märke från industrins parter i avtalsrörelsen. Det menar Maria Fossen Lundborg, fastighetschef, på Fastigheter i Linde AB och Sören Wik, personalchef på Bostadsstiftelsen Platen i Motala.

I november genomförde Fastigo avtalskonferenser runt om landet och beskedet från medlemmarna var klart:

- Låt den konkurrensutsatta industrin gå före i avtalsförhandlingarna så att vi får ett märke att förhålla oss till. Det är viktigt för att värna jobben och konkurrenskraften i svenska företag.

Individuell fördelning

Man vill också att en större del av löneutrymmet i avtalet med Fastighets ska kunna fördelas individuellt och att vi får behålla den avtalskonstruktion vi har med Kommunal. För många är det också viktigt att kunna göra lokala anpassningar i kollektivavtalet och se en begränsning i anställdas möjlighet att växla semesterdagstillägget till lediga dagar.

Förslag till styrelsen

- I tjänstemannaavtalen har vi inga siffror eller potter överhuvudtaget. Det har vi däremot på kollektivsidan, säger Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo. Vi har full förståelse för medlemmarnas önskemål och har med oss dessa när vi i nästa vecka lägger förslag till styrelsen om Fastigos inriktning i avtalsrörelsen.

- En förhoppning är att vi får ett nytt 3-årsavtal. Det ger oss som arbetsgivare en god planeringshorisont säger Sören Wik.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922