Ett ”märke” som sätts av den konkurrensutsatta industrin är viktigt för avtalsförhandlingarna. Det anser Fastigos vd, Mona Finnström.

6F, det vill säga Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko, har idag presenterat krav på löneökningar på minst 800 kronor, med ett lägsta utrymme om 3,2 procent.

Mona Finnström anser att facken inom 6F genom sina krav äventyrar den framgångsrika lönebildningsmodell som funnits i Sverige, och som gett reallöneökningar till alla under många år.

- Vi kan se att industrins löneledande roll i nära två decennier levererat goda resultat för både arbetstagare och svensk ekonomi.

- I den kommande avtalsrörelsen bör vi fokusera på att parterna tar ansvar för att värna modellen och träffa ansvarsfulla avtal som också öppnar upp för ungdomar och nyanlända, säger Mona Finnström.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922