I Lilla Ekomatsligan motiveras enskilda offentliga kök till att öka sina ekologiska livsmedelsinköp.

EkoMatCentrum har sedan 1999 samlat in statistisk för att kartlägga inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Sedan 5 år tillbaka samlas även statistik in från enskilda kök. Köken rankas därefter i ¨Lilla Ekomatsligan¨. En diplomeringshögtid genomfördes på Nordic Organic Food Fair i Malmö. Denna rapport baseras på siffror från 2017.

Syftet med Lilla Ekomatsligan är att stimulera och motivera enskilda kök som har nått upp till en hög nivå av ekologiska livsmedelsinköp.

Lilla Ekomatsligan är öppen för alla offentliga kök inom skola, förskola och i år även äldreboenden.

Alla offentliga kök har själva uppgett sin inköpsstatistik eller godkänt att vi inhämtat deras statistik från DKAB Service AB och WZ Compare. Det har bidragit till en mer korrekt redovisning av andelen ekologiskt i offentlig sektor. Varje offentligt kök har ansvar för att uppgivna ekoandelar är korrekta.

Klicka på länken nedan för att öppna rapporten.

 EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30