Drömmen om innersta sjön är en andlig resa och samtidigt ett avstamp i vår tids problematik. Martin Lönnebo kallar boken för sitt andliga testamente.

”Vi lever i en tid då många tycker att människan är det största hotet mot livet. Än fler tror att livet är meningslöst. En sådan uppgivenhet är farlig för alla, även för djuren och växterna. Vi får samlas i vördnad för livet och i kärlek till livet.” 

I det perspektivet börjar Martin Lönnebos vandring tillsammans med oss läsare runt Innersta sjön. Vi står samlade på stranden, och får veta att vi ska öva på konsten att leva. De vägar vi ska gå ger oss djup och vidgade vyer, och vi ska inte gå fort. Snabbläsning förbjuden!

Martin Lönnebo tar oss med på en hisnande resa genom fem kapitel, det första lägger grunden, och de andra är vägar att gå. Kapitlen består av fyra meditationer var, i vars djup du kan vänta dig att få se något av Guds härlighet. Han skriver om inbördeskringen, svält, flykt, biologisk fattigdom, djurs massdöd och ångest. Om hur vår förnekelse faller samman. Om vår nöd som driver oss att kalla på hjälp. Men blir det i tid?

Boken är Lönnebos fristående uppföljare till Pärlälven, som gavs ut på Verbum 2019. Med hjälp av Drömmen om innersta sjön och med Frälsarkransen i handen följer läsaren med Martin runt den vackra fjällsjön. Tillsammans stannar de till för meditation och bön.

Martin Lönnebo är biskop emeritus i Linköping stift och skapare till det populära radbandet Frälsarkransen. Det var också Lönnebo som införde Ljusbäraren i Svenska kyrkans tradition.

Titel: Drömmen om innersta sjön
Författare: Martin Lönnebo
Förlag: Verbum 
Omslag och grafisk form: Anna Larsson design
Illustratör: Anna Blåder 
ISBN: 978-91-526-3816-3

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Relaterade bilderKontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28