Fotograf/Källa: Pia Molin

Verbum med Kyrkans Tidning lanserar nu "Martin Lönnebos stipendium – i Frälsarkransens anda" som ska delas ut till någon som gör kristen tro begriplig för både hjärna och hjärta.

År 1995 kom Martin Lönnebo med idén om Frälsarkransen och i år, under dess 25-årsjubileum, skapas stipendiet i Martin Lönnebos namn och i Frälsarkransens anda.

– Nutidens människa längtar efter ljus och hopp, men vågar knappast tro att det finns. Vi kristna har ett stort ansvar att visa på vår tro. För att göra sig förstådd bör man tala ett språk, som den andre förstår, säger Martin Lönnebo.

Hans skapelse, Frälsarkransen, är ett pedagogiskt sätt som öppnat ytor för samtal om existentiella frågor och kristen tro. Den talar till många, också till människor i vår tid som ofta saknar erfarenhet av kyrkans tro.

– I vår lutherska kyrka formulerar vi ständigt på nytt vad kristen tro är. Som få andra har Martin Lönnebo skapat nya vägar för att kommunicera evangeliet på ett sätt som gör tron gripbar – för tanke och hand, säger prästen Jonas Eek, som jobbat med Martin Lönnebo på Verbum och nu är opinionschef på Kyrkans Tidning.

Nu söker Verbum tillsammans med Kyrkans Tidning nya eldsjälar eller församlingar som bidrar till förtroliga möten, existentiella samtal och formulerar evangeliet på vår tids språk. Genom Martin Lönnebos stipendium – i Frälsarkransens anda vill man med stipendiet uppmuntra kristen, kreativ pedagogik med en prissumma på 25.000 kronor.

Kristina Wänblom är affärsområdeschef på Verbum och sitter med i juryn till stipendiet. Hon är mån om att de existentiella samtalen fortgår.

– Genom att visa på Martin Lönnebos Frälsarkransen, som betyder så mycket för många, vill Verbum tillsammans med Martin uppmuntrar till samtalet om kristen tro och livets stora frågor. ”Må vi vara uppfinningsrika” sa Martin när jag pratade med honom senast. Det är en fin uppmaning och ett förtroende som han ger oss alla. Något som Verbum tillsammans med familjen Lönnebo vill premiera genom detta stipendium.


Nomieringen sker genom att förslag mejlas till fralsarkransen@verbum.se  
Alla nomineringsförslag gås igenom av juryn under november 2020. Sista nomineringsdagen är den 3 november.

Stipendiet delas ut till någon eller några som:  

 • bidrar till förtroliga möten och existentiella samtal

 • formulerar evangeliet på vår tids språk

 • arbetar med en bred pedagogisk ansats, som gör kristen tro begriplig för både tanke och kropp, hjärna och hjärta

 • i sin verksamhet visar på en tillit till Gud och till människor

 • i sin verksamhet och person förenar djup och kreativitet

Juryn består av:

 • Lovisa Lönnebo

 • Mattias Lönnebo

 • Martin Modéus, biskop Linköpings stift

 • Ulrika Sköld, domkyrkointendent Linköpings stift

 • Jakob Schwarz, ordförande Svenska kyrkan unga

 • Inger Wallin, chefredaktör Kyrkans tidning

 • Kristina Wänblom, affärsområdeschef Verbum

 


Martin Lönnebo är biskop emeritus i Linköping stift och skapare till det populära radbandet Frälsarkransen. Det var också Lönnebo som införde Ljusbäraren i Svenska kyrkans tradition. 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.

Relaterade bilderKontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28