”Nåd och frid i Kristus". Så började Martin Luther oftast sina brev. Nåd och frid i Kristus! Martin Luther i ljuset av hans brev visar vem Luther var i hans olika roller. Läsaren får möta honom som präst, professor och som son, make, far och vän.

Nåd och frid i Kristus! Martin Luther i ljuset av hans brev är en biografi som ger inblick i Luthers teologiska tankar och deras utveckling. Genom biografin får vi uppleva 1500-talets nya sätt att kommunicera med omvärlden, genom brevskrivandet. Martin Luther skrev tusentals brev och de var inte bara menade att läsas av brevens mottagare.

68 brev, skrivna av Martin Luther, är nyöversatta från latin och tyska och de publiceras nu i sin helhet. De är utvalda så, att de täcker hela Luthers vuxna liv och låter läsaren möta honom i olika roller och situationer. 

Författare: Carl Axel Aurelius och Steffen Kjeldgaard-Pedersen
Omslag och grafisk form: Margareta Brisell Axelsson 
ISBN: 978-91-526-3667-1
Utgivning: 2017 
Pris: Från 249 kr/st

Mer om boken

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28