Sedan Greta Thunberg kastade loss i Plymouth den 14 augusti med destination New York har i hög grad blivit synonym med klimatfrågan i svensk medierapportering. Enligt en undersökning som omvärldsbevakningsföretaget NewsMachine har gjort är hela 26 procent i den aktuella rapporteringen relaterad till Greta Thunberg.

Greta Thunberg har haft det mediala strålkastarljuset på sig mer eller mindre konstant sedan hon inledde sin skolstrejk för klimatet i augusti 2018. På bara ett år har hon blivit ett globalt fenomen, inte minst medialt, och publiciteten i samband med New York-resan är exceptionell även med Gretamått mätt.   

 - Ur ett PR-perspektiv är hennes resa till USA och framträdande i FN en anmärkningsvärd framgång. Den långa resan till New York och det udda valet av transportmedel skapade uppmärksamhet, förväntningar och ett utdraget medialt intresse. Och framträdandet i FN kan mot denna bakgrund beskrivas som ett crescendo, vilket tydligt avspeglar sig i NewsMachines publicitetsanalys, säger Henrik Zettergren, chefsanalytiker på NewsMachine.

Under den undersökta perioden omnämns Greta i 26 procent av den rapportering som handlar om klimatet. Det betyder att var fjärde artikel nämner Greta. Det kan jämföras hennes genomslag innan resan till New York – under perioden 1 januari – 13 augusti uppgick Gretaomnämnandena till 11 procent, vilket i sig måste betraktas som en hög siffra.

 - Det är svårt att hitta ett fall där en enskild person har gjort sådant avtryck i publiciteten i aktuell sakfråga av samma dignitet som klimatfrågan. Det är möjligt att Zlatan skulle få liknande siffror om man mätte hans andel av publiciteten kring till exempel fotbolls VM, men det är tveksamt, säger Henrik Zettergren.

Gretas andel av klimatrapporteringen stiger till 54 procent den 21 september i samband med klimatmanifestationen i Foley Square i New York. Och den 23 september med talet under FN:s toppmöte om klimatet når Gretas genomslag ytterligare någon procentenhet högre.

 

Fakta om undersökningen:

Undersökningen omfattar totalt 5031 artiklar från ett urval av de största svenska mediekanalerna, sammanlagt 28 källor. Sökningarna är gjorda dels  på klimat i samband med Greta Thunberg, dels på klimat där hennes förekomst exkluderats. Undersökningsperioden är 14-augusti – 30 september.


NewsMachine AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter. Bolaget grundades 2002, NewsMachines sökmotorer är heltäckande i Norden och söker bland hundratusentals källor över hela världen. NewsMachine ger också ut boken "Praktisk handbok i modern omvärldsbevakning".


Besök gärna vårt pressrum på PressMachine eller följ oss på Twitter.Kontakt


Peter Braroe

VD

peter.braroe@newsmachine.com

08-46 50 53 00

08-46 50 53 07

0708-750 991

Henrik Zettergren

Analyschef

henrik.zettergren@newsmachine.com

0705-989 449