Utan mat står vi oss slätt och samtidigt står maten för ungefär en fjärdedel av klimatgasutsläppen. Hur får vi en matproduktion med minimerad klimatpåverkan? Och hur mycket energi används egentligen vid vår matproduktion?

Årets Energiting Sydost behandlar dessa frågor med utgångspunkt från hur vi hanterar maten i olika stadier – från produktion och transport, till hantering i butik och hemma samt vad vi kan göra av restprodukterna.

Landshövdingen i Blekinge län Berit Andnor Bylund inledningstalar på temat: Hur Klimatsamverkan Blekinge jobbar strategiskt med hela matkedjan – Från energieffektiva byggnader och transporter till biogasproduktion av resterna. Miljökämpen och författaren Stefan Edman avslutar med en inspirerande föreläsning om hur man botar en åksjuk tomat.

Däremellan får deltagarna bland annat veta mer om hur man gör affärer energismarta, hur samlastning kan gynna både lokala livsmedelsproducenter och miljön på samma gång, och hur IKEA tänker kring smarta kök. Andra ämnen som behandlas är skolans roll för en hållbar samhällsutveckling, om man måste bli vegetarian och vilken potential som finns i sydost för förnybara energikällor. Deltagarna får också chans att provköra elbilar under dagen.

EnergiTinget är en årligt återkommande energikonferens på olika orter i sydost, som arrangeras av Energikontor Sydost. Förra året var den i Kalmar och dessförinnan i Växjö och Ronneby. Deltagare är tjänstemän och politiker från kommun och regionförbund, samt företag i energibranchen.

Se bifogat program för mer information om föreläsare, innehåll och tider.

För mer information, kontakta

Johanna Wallin, informatör, 0709-21 60 56, johanna.wallin@energikontorsydost.se

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56