För tidigt födda barn är en av de största utmaningarna i förlossningsvården. En ny studie visar att risken för att föda för tidigt ökar om mamman har en kort livmodertapp i mitten av graviditeten. Men att mäta livmodertappen kan vara en osäker metod för att förutse vilka kvinnor som kommer att föda för tidigt. Det visar den första av flera delstudier som studerar sambandet.

– Det har blivit allt vanligare runtom i världen att man utför mätningar av livmodertappen. Det är för tidigt att dra några slutsatser men de första resultaten i vår studie visar att mätning kan vara en osäker metod för att ta reda på vilka kvinnor som kommer att föda för tidigt, säger Bo Jacobsson, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor i obstetrik vid Sahlgrenska akademin.

Förtidsbörd, alltså barn som föds före 37 graviditetsveckor, drabbar ungefär sex procent av gravida kvinnor i Sverige. Bland för tidigt födda barn ser man både en ökad dödlighet och sjuklighet under den första levnadstiden. Ju tidigare förlossningen sker, desto större är riskerna för barnet. För tidigt födda barn löper också större risk att få bestående funktionshinder, såsom cerebral pares.

– Om vi hittar en bra metod för att ta reda på vilka kvinnor som riskerar att drabbas av förtidsbörd kan vi erbjuda olika former av behandlingar, som till exempel hormonbehandling, för att hejda förloppet och göra att fler kvinnor kan gå längre i graviditeten och därmed minska antalet barn som föds för tidigt eller mycket för tidigt.

Studien gick ut på att med vaginal ultraljudsundersökning mäta gravida kvinnors livmoderhals (cervix) och att utifrån längden förutsäga risken för förtidsbörd. Mätningarna utfördes av barnmorskor som efter teoretisk undervisning och praktisk upplärning certifierats för att utföra undersökningarna enligt fastställda kriterier. Studien bekräftar att en kort livmodertapp är en riskfaktor för att föda för tidigt, ju kortare livmodertapp desto större risk.

– Studien visar att man måste undersöka drygt 400 kvinnor för att finna  en kvinna med kort livmodertapp som i verkligenheten kommer att föda för tidigt. Ett intressant fynd var också att den senare mätningen i vecka 21 till 23 gav en bättre förutsägelse än den som gjordes i de tidigare veckorna 18 till 20. Det är också ett viktigt resultat eftersom mätningar runtom i världen i regel görs i de tidigare veckorna.

I världen är för tidig födsel den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år. I Sverige överlever de flesta barn som har överlevt de första levnadsmånaderna tack vare en god neonatalvård. För tidig födsel är också vanligare bland kvinnor runtom i världen än i Sverige.

– Det finns många andra riskfaktorer för tidig födsel globalt sett och därför är det viktigt att vi tar fram en metod som tar hänsyn till övriga riskfaktorer. Om man ser till Sverige vill vi i en kommande studie ta reda på om det finns en större hälsoekonomisk vinst att mäta till exempel livmodertappen hos vissa riskgrupper som till exempel kvinnor som tidigare har fött för tidigt eller drabbats av sena missfall och förstföderskor snarare än hos kvinnor som tidigare genomgått en fullgången graviditet.
 

Fakta om studien

Livmodertappens (cervix) längd mättes vid två tillfällen: vid rutinultraljudet i graviditetsvecka 18 till 20 och därefter, med minst två veckors intervall  i graviditetsvecka 21 till 23. Studien genomfördes på sju kliniker i landet och omfattade sammanlagt 11 456 kvinnor. Sahlgrenska Universitetssjukhuset inkluderade flest kvinnor (35%).

Studien visar att en kort livmodertapp är en riskfaktor för spontan förtidsbörd: ju kortare, desto större risk. Mätning av livmodertappens längd har endast en måttlig förmåga att identifiera kvinnor som kom att föda för tidigt. Förmågan att förutsäga förtidsbörd var bättre vid den senare mätningen (vecka 21–23) än i tidiga veckor (vecka 18–20).

Bästa brytpunkt i vår studie var en cervixlängd på 27 mm i vecka 21–23 för att förutsäga spontan förtidsbörd före graviditetsvecka 33. För att identifiera en kvinna med kort cervix (≤27 mm) som föder före 33 graviditetsveckor får 35 kvinnor falskt positivt besked (cervix ≤27 mm men föder vid ≥33 veckor) och 449 kvinnor behöver screenas/undersökas. Andelen gravida med cervixlängd ≤27 mm var 8.1% i vecka 21–23.

Sammanfattningsvis har mätning av cervixlängd med vaginalt ultraljud i en selekterad population som endast har en måttlig förmåga att identifiera kvinnor som kommer att föda för tidigt. 

Studien genomfördes av:

Bo Jacobsson, universitetssjukhusöverläkare och professor i obstetrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.

Henrik Hagberg, universitetssjukhusöverläkare och professor i obstetrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.

Pihla Kuusela, överläkare och medicine doktor i obstetrik vid Södra Älvsborgs Länssjukhus och Kvinnokliniken

Ulla-Britt Wennerholm, universitetssjukhusöverläkare och docent i obstetrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.

Medarbetare från övriga sjukhus är: Helena Fadl, överläkare Örebro, Jan Wesström, överläkare Falun, Peter Lindgren, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset och  Lil Valentin, professor i obstetrik vidd Skånes Universitetssjukhus.

Artikeln från huvudstudien publicerades i British Journal of Obstetrics and Gynecology
 

Bo Jacobsson, överläkare och professor i obstetrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Telefon: 0705-600162
E-post: bo.jacobsson@obgyn.gu.se

 

Om du som journalist har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se.
Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Karin Markhede

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Lisa Räng

Presskommunikatör

massmedia.su@vgregion.se

031 342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000