Matz Nilsson, Malmö, omvaldes till ordförande för Sveriges Skolledarförbund när förbundets kongress avslutades på söndagen. Han påbörjar därmed sin fjärde treårsperiod.

- Jag är glad och hedrad för att leda Sveriges skolledare ytterligare en mandatperiod. Vi har stora frågor att ta itu med. Det handlar bland annat om rektorernas arbetsmiljö som under pandemin har satts under hårt tryck. Vi måste säkerställa att våra skolledare har rätta förutsättningar för uppdraget. Jag är annars orolig för att vi inte kan behålla våra skickliga skolledare.

Matz Nilsson har sedan pandemin arbetat från Skåne.

- Det har självklart gått bra, men jag längtar efter att kunna åka runt i landet och träffa landets skolledare. Det är givande att träffa rektorerna på plats, och samtidigt att diskutera med huvudmännen om hur till exempel skolledarna arbetsmiljö måste förbättras.

- Vi ser att skolledare får en allt hårdare arbetsbelastning. Men inte bara av pandemin, det handlar ju också om en ökad påverkan från politiskt håll, som vi såg i förra veckan i Lund.
Skolledarnas löner är också en oerhört viktig fråga för mig. Vi kan konstatera att avståndet i lön mellan rektor och den högst betalde läraren minskar på många håll. Det finns till och med rektorer som tjänar mindre än högst betalde lärare. Det är en helt oacceptabel situation. Vi har upprepat vårt krav för ett nationell rektorslönelyft, nu måste regeringen handla, säger Matz Nilsson.


Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 400 biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207