På onsdagsmorgonen informerade SCA i ett pressmeddelande att de vill avveckla all tryckpapperstillverkning och 800 anställda kan komma att beröras om förslaget går igenom. Företaget vill istället investera 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa (CTMP) vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Beslutet kommer även att påverka Östrands personal.

SCA  kommer att behöva dra ned på resurser och bemanning för att anpassa sig till att 20 % av verksamheten försvinner. CTMP-produktionen på Östrand, som idag sysselsätter ett 20-tal personer, kommer att upphöra när CTMP-produktionen på Ortviken är uppe på samma nivå. Detta öppnar för ytterligare utveckling av sulfatmassaproduktionen på Östrand, men det kräver investeringar.

Coronapandemin har satt sina spår och det har blivit en dramatisk nedgång av efterfrågan på tryckpapper, därav SCA:s beslut. Timrå kommuns beredskap är god för att stötta arbetsmarknadsregionens näringsliv med allt från underleverantörer till personer som hamnar i omställning och behöver komplettera med studier eller stöd till anställning.

– Ett tufft besked för hela Sundsvallsregionen och, inte minst, ett hårt slag för dem som blir utan arbete. Naturligtvis kommer kommunen, utifrån sin roll och sina uppgifter, att göra det vi kan för att stötta de innevånare som nu förlorar jobbet och de lokala företag som mister en viktig kund, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Dalin.

– Ett oväntat besked som kan drabba 800 anställda i denna pandemi. Vi ingår i samma arbetsmarknadsregion tillsammans med Sundsvall och Härnösand och det är svårt i dagsläget att veta hur fördelningen av dessa 800 som berörs blir mellan oss tre kommuner. Nu gäller det att blicka framåt och arbeta tillsammans för att regionen ska fortsätta växa, säger oppositionsråd, Tony Andersson.

Mer information

Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande, tfn 073-270 95 39  

Tony Andersson, oppositionsråd, tfn 070-190 36 36


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt