Idag träder fulhandelsavtalet CETA mellan Kanada och EU i kraft provisoriskt trots att 35 nationella och regionala parlament egentligen skall godkänna det först. – EU rundar demokratins spelregler i sin iver att stryka storfinansen medhårs, säger Imanol Rubio Bertilsson, en av Jordens Vänners två ordförande.

För två veckor sedan bad Belgiens regering EU-domstolen att undersöka om CETA-avtalet är förenligt med EU-fördragen.
– Det är anmärkningsvärt att EU går vidare med ett avtal som kan strida mot EU-fördragen. Än mer anmärkningsvärt är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringsställning låter det ske, säger Andrea Söderblom-Tay, också ordförande i Jordens Vänner.
De kontroversiella privata domstolar som ger företag möjlighet att stämma länder för att de inför helt rimliga politiska styrmedel har lyfts ur fördraget i väntan på godkännande i de nationella och regionala parlamenten. Avtalet kommer upp till riksdagsbehandling i november.
– I dagsläget är det troligtvis bara de 21 vänsterpartisterna och kanske fyra miljöpartister som kommer att motsätta sig detta fulhandelsavtal. Socialdemokraterna och Miljöpartiet sviker sina ideal när de driver igenom CETA. Därför behövs en stark folklig mobilisering, fortsätter Imanol Rubio Bertilsson.
Runt om i Europa har medborgare protesterat mot CETA eftersom avtalet riskerar att försämra konsumenters rättigheter, miljö- och hälsoskyddsregler, energiomställningen och åtgärder mot klimatförändringar.
– Handelsavtal måste inriktas på att bidra till lösningar på dagens problem och minska klassklyftorna samt stoppa de skenande klimatförändringarna snarare än som CETA förvärra problemen, avslutar Andrea Söderblom-Tay.

 

För mer information kontakta:
Andrea Söderblom-Tay, ordförande Jordens Vänner, 073-939 70 28.
andrea.soderblom-tay@jordensvanner.se
Imanol Rubio Bertilsson, ordförande Jordens Vänner, 076-925 35 47
imanol.rubio@jordensvanner.seJordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt