Kommunens representant Fotograf/Källa: Marie Zetterlund

Timrå kommun har som mål att under en tvåårsperiod ta fram 100 nya e-tjänster för att dels ge bättre service till medborgare, dels underlätta handläggning för medarbetare. Målet är gemensamt för fem andra kommuner som ingår i projektet e-samverkan.

Vilka e-tjänster ska utvecklas

– Nu vill vi få in synpunkter från både medborgare och medarbetare för vilka e-tjänster som vi kan tänka oss att utveckla. Det handlar om att vi alla ska bli nöjda och få den service vi vill ha, säger Yvonne Westerlund, kommunens representant, Timrå kommun.

På kommunens hemsida kommer det att finnas ett formulär där man får lämna förslag på e-tjänster.

E-samverkans länssamarbete

I projektet ska kommunerna ta fram 100 e-tjänster med medborgarnytta. Dessa 100 e-tjänster tas fram tillsammans med andra kommuner i samverkan, eller i kluster på egen hand kommunvis. Tjänsterna kan då delas med andra kommuner i samverkan. Tillsammans ska också kommunerna utveckla tio gemensamma e-tjänster. De tio e-tjänster som är beslutade och under utveckling är:

  • Bibliotekskort – ansökan

  • Flytta hit! – nyttokarta

  • Medborgarens synpunkter – med kartkoppling

  • Min fastighet

  • Serveringstillstånd – ansökan

  • Ansökan till Kulturskolan

  • Specialkost – ansökan

  • Skolskjuts – ansökan

  • Ansökan om bistånd enligt SoL

  • Värmepump/bergvärme – tillstånd/ansökan

E-tjänster idag

Timrå har sedan tidigare utvecklat e-tjänster genom det avslutade projektet Riges. I det projektet utvecklades totalt 12 e-tjänster, främst inom bygga-bo såsom bygglov, riva, eldstad och uterum.

Vision 2025

– Det här arbetet går helt i linje med vårt visionsarbete 2025 Timrå- en stark kommun i en växande region. Vi ska vara proffs på service och ge medborgare, företagare och besökare möjlighet att utföra sina ärenden närsomhelst på dygnet, avslutar Yvonne Westerlund.

Bakgrund

e-samverkansprojektet ägs av Sundsvalls kommun och beställare är Stefan Söderlund. Förutom Timrå och Sundsvall ingår Härnösand, Ånge, Kramfors, Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner.

Mer information:

Yvonne Westerlund, Timrå kommuns representant i styrgruppen för e-samverkan, e-post: yvonne.westerlund@timra.se

Webbplatser:

e-samverkan

http://esamverkan.nu/

Riges

http://www.harnosand.se/kommunen/framtidochutveckling/riges.4.54bb023f13599f076a8298d.html

 

 

 Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt