Fotograf/Källa: Pixabay

Medborgerlig Samlings nya program innehåller Sveriges på samma gång mest radikala och mest liberalkonservativa skolpolitik. Den återknyter till en framgångsrik västerländsk bildningstradition och genomsyras av en liberal hållning med handlingsfrihet för både rektorer och självständiga lärare samt valfrihet för vårdnadshavare och elever.

Att bedriva skolundervisning är globalt sett en väl beprövad verksamhet, som inte skulle behöva vara vare sig svår eller ens komplicerad. Det är de allt snabbare samhällsförändringarna inom framförallt teknik och kultur som ofrånkomligen är skolans stora utmaning att anpassa sig till.

- Det svenska skolhaveriet är ett resultat av politiska beslut och kräver därför tyvärr en politisk lösning, säger Medborgerlig Samlings skolpolitiske talesperson Tristan Tempest.

Skolverket har på uppdrag av Sveriges riksdag satt käppar i hjulet för skolor, rektorer och lärare. Både de socialdemokratiska, borgerliga och rödgröna regeringarna har krävt att elevernas inlärning ska stå tillbaka för andra politiska mål, framförallt jämlikhet i utfall. Elevernas inlärning är dock alldeles för viktig för att skolan ska ha i uppdrag att lösa andra samhällsproblem än okunnigheten hos barn.

- Om nu riksdagen anser att samhällets sociala och ekonomiska klyftor är politiskt oacceptabla, så får den väl straffbeskatta framgång bland vuxna invånare för att kunna ge pengar och annat stöd till de mindre bemedlade, inte beröva studiestarka barn sin inlärning. Låt istället eleverna få lära sig så mycket som möjligt och se om inte de verkligt allvarliga samhällsproblemen i längden blir lättare att lösa då, säger Tristan Tempest.

Medborgerlig Samlings nya skolpolitik innebär att undervisningen blir individneutral och läggs upp så att den totala kunskapsöverföringen blir så stor som möjligt, oavsett till vem. Studiesvaga elever ska inte längre gå före studiestarka elever i jämlikhetens namn, utan alla elever blir jämlika i den bemärkelsen att varje elevs kunskapshöjning värderas lika mycket. En omfattande nivågruppering, d.v.s. mycket mer homogena undervisningsgrupper samt reella förutsättningar för en förbättrad studiero är givna medel för detta mål. Både studiesvaga och -starka elever bör i största möjliga utsträckning få studera på sin egen nivå, och detta i en skola som både får göra och faktiskt gör det som krävs för att skapa studiero.

Medborgerlig Samlings nya skolpolitiska program finns att läsa här: https://www.medborgerligsamling.se/app/uploads/2019/11/Skolpolitiskt-program-for-Medborgerlig-Samling-antaget-2019-05-04.pdf

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa - en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.medborgerligsamling.seKontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344

Mikael Flink

Pressansvarig

mikael.flink@medborgerligsamling.se

070-7701221