Ilan Sadé, partiledare Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling vill att regeringen ska utnyttja de möjligheter som nuvarande vapenlagstiftning faktiskt ger och genom förordning möjliggöra för privatpersoner att köpa pepparspray för eget beskydd.

Idag presenterar MEDs partiledare Ilan Sadé ett förslag som ger skötsamma människor en laglig möjlighet att skaffa sig licensierad pepparspray för att skydda sig mot angripare. I tider när staten saknar förmåga att hålla brottsligheten i schack måste fler alternativ till för att den enskilde ska kunna värna sig. Så krass är dagens verklighet.

Medborgerlig Samling vill att regeringen ska utnyttja de möjligheter som nuvarande vapenlagstiftning faktiskt ger och genom förordning möjliggöra för privatpersoner att köpa pepparspray för eget beskydd. Några få dagars kurs i nödvärnsrätt och handhavande borde räcka för licens. På så sätt ges en laglig möjlighet för skötsamma människor att skaffa sig ett tämligen effektivt skydd mot angripare. Skyddsvapnet i fråga riskerar dessutom inte att orsaka någon allvarlig skada, utan sätter endast tillfälligt gärningsmannen ur spel, vilket också avsevärt ökar sannolikheten att han grips.

När det nu står klart att det allmänna har försummat sina åtaganden enligt samhällskontraktet och satsningar som görs i dag inte kommer att få effekt förrän långt senare, borde det vara självklart att omgående ge laglydiga medborgare utökad rätt att freda sig själva. Tillgång till licensierad pepparspray är en av flera möjliga åtgärder och detta skulle kunna införas inom loppet av några få månader.

Länk till utförlig text på MEDbloggen.se: https://medbloggen.se/2019/11/22/oppna-for-licensiering-av-pepparspray/

 

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som arbetar för medborgarnas bästa - en gräsrotsrörelse för ett återupprättat samhällskontrakt och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

MED har sedan valet 2018 representation i tre kommunfullmäktige; Laholm, Höör och Torsås. Genom lokalföreningar och distrikt runt om i landet arbetar MED för en förnyelse av svensk politik.

www.medborgerligsamling.seKontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344

Mikael Flink

Pressansvarig

mikael.flink@medborgerligsamling.se

070-7701221