Medborgerlig Samling Stockholm har distriktsstämma på söndag. Där beslutar medlemmarna om listor till landstinget och Stockholms stad.

Det nya partiet Medborgerlig Samling (MED) Stockholm har distriktsstämma på söndag. Stämman kommer bland annat att besluta om vallistorna till Stockholms läns landsting och Stockholms stad.

På listorna föreslås ett stort antal namnkunniga personer. MED har som princip att politiker inte ska komma från ungdomsförbund, utan ha kunskaper och erfarenheter från verkligheten. Det här blir första gången som MED ställer upp i allmänna val.

Partiet har idag runt 600 medlemmar i Stockholm. Alla medlemmar har rösträtt på stämman.

Stockholmsfrågor som MED driver:

- En infrastruktur anpassad till människor.

- Stopp för Nobelbygget

- Avveckla landstinget - satsa på sjukvården

- Trygghet på gator och torg

- Ett bättre företagsklimat

Distriktsstämman hålls i Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148, sal 1.

Stämman öppnar 11 mars kl 13.00 och beräknas pågå till 19.00.

Stämman är även öppen för media.

För kontakt:

Fredrik Clementz, ordförande i MED Stockholm, tel  070-999 52 36

 Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti. Vi driver en liberal ekonomisk politik och har en liberal syn på individens rättigheter och skyldigheter samtidigt som vi har en konservativ syn på samhället och kulturen. Medborgerlig Samling tar utgångspunkt i individens frihet och ser med förfäran på den klåfingrighet som politiker ofta ägnar sig åt. Vi anser att samhället ska skapas av medborgarna med grund i tillit, lojalitet och tradition och vi avvisar utopiska projekt.


Kontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344

Mikael Flink

Pressansvarig

mikael.flink@medborgerligsamling.se

070-7701221