Migrationsverket förstärker sitt stöd till EASO* och skickar 10 medarbetare till Italien och Grekland. Syftet med insatsen är att hjälpa till med omplacering av asylsökande.

Det är EU:s asylmyndighet EASO som har efterfrågat hjälpen. Åtta av medarbetarna sänds till Italien och två till Grekland. Tjänstgöringen startar i oktober och avslutas den 16 december.

I Italien ska medarbetarna arbeta vid olika mottagningscenter för asylsökande på Sicilien, eller ingå i mobila team som rör sig mellan olika orter på fastlandet. En medarbetare stationeras i Rom och kommer bland annat att arbeta med ensamkommande barn. Arbetet i Italien är fokuserat på att informera migranter om omplaceringsprocessen samt registreringsarbete.

Att två medarbetare nu sänds till Grekland innebär att Migrationsverkets bidrag till insatsen i landet fördubblas då två medarbetare är på plats sedan tidigare. Placeringen är i Thessaloniki och Aten. I Grekland är uppgiften främst att vara expertstöd åt grekiska tjänstemän som arbetar med registreringar.

EU:s omplaceringsprogram syftar till att omplacera migranter från Grekland och Italien till andra EU-länder.

* European Asylum Support OfficeMigrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.