38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet att få möjlighet att testa andra, mer klimatsmarta, sätt att resa.

I höstas svarade 3 400 av regionens medarbetare på en enkät om hur de bland annat reser till och från jobbet. Enkäten var en del av ”Res grönt i gröna Kronoberg” – en satsning som Region Kronoberg driver tillsammans med Energikontor Sydost för att minska koldioxidutsläppen från våra resor. I enkäten fick de som tar bilen till jobbet frågan om de vill testa nya sätt att resa till jobbet, till exempel med elcykel, kollektivtrafik eller samåkning. Under 2019 och 2020 får de som anmälde sitt intresse chansen att testa dessa färdmedel.

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt


Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

stefan.ahlrik@kronoberg.se

0470-58 96 70

0709-84 44 22