Medborgerlig Samling har antagit ett nytt skolpolitiskt program med förslag till ett flertal genomgripande reformer för att komma till rätta med den negativa utvecklingen inom den svenska skolan.

Det nya skolpolitiska programmet baseras på en ordentlig historisk analys eftersom förståelse för var och hur misstag begåtts bakåt i tiden är avgörande för att utföra ett reformarbete framåt.Bland förslagen märks följande:

  • uppdelning av dagens högstadium i två linjer – en reallinje med större fokus på praktiska ämnen och en klassisk linje med mer betoning på teoretiska discipliner – för att bemöta det faktum att elever är olika och har olika fallenhet respektive intressen.
  • reformering av lärarutbildningen med ökat fokus på ämneskunskaper och klassrumspraktik.
  • införande av betyg från årskurs 1. Betygen är viktiga för att ge återkoppling till eleverna vad det gäller deras prestationer. De utgör också ett viktigt instrument för att fånga upp de elever som riskerar att missa målen. Dessa har således större möjlighet att få särskilt stöd. Tidiga insatser är viktigt för att elever inte ska halka efter i skolgången.

På MED-bloggen, Medborgerlig Samlings sajt för fri debatt, kan du läsa MEDs partiordförande Ilan Sadés kommentar till det nya skolpolitiska programmet (här). Du kan även ta del av programmet i sin helhet här (PDF som öppnas i ett nytt fönster).


Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti. Vi driver en liberal ekonomisk politik och har en liberal syn på individens rättigheter och skyldigheter samtidigt som vi har en konservativ syn på samhället och kulturen. Medborgerlig Samling tar utgångspunkt i individens frihet och ser med förfäran på den klåfingrighet som politiker ofta ägnar sig åt. Vi anser att samhället ska skapas av medborgarna med grund i tillit, lojalitet och tradition och vi avvisar utopiska projekt.


Kontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344

Mikael Flink

Pressansvarig

mikael.flink@medborgerligsamling.se

070-7701221