Caroline Nielsen, vice ordförande i Medborgerlig Samling distrikt Stockholm och talesperson för vård- och omsorg

Det nya partiet Medborgerlig Samling har fastställt sin lista till landstingsvalet i Stockholm. Listan toppas av sjuksköterskan Carolin Nielsen.

Medborgerlig Samling (MED) är ett alternativ för borgerliga väljare som vill ta avstånd från misskötseln kring NKS. I höst ställer partiet för första gången upp i valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län. På årsstämman för partiets Stockholmsdistrikt fastställdes landstingslistan. Den toppas av Carolin Nielsen, sjuksköterska bosatt i Järfälla och även partiets vårdpolitiska talesperson. 

- Vi kommer driva på hårt för omprioriteringar av pengar från kringverksamhet till kärnverksamhet. Idag är 700 vårdplatser stängda och personalen vädjar om räddning, samtidigt som landstinget går med 2 miljarder i överskott. Det är helt orimligt, säger Carolin Nielsen.

I övrigt vill Medborgerlig Samling tillämpa en försiktighetsprincip gällande befintligt fastighetsbestånd och i högre utsträckning bevara istället för att bygga nytt, under förutsättning att det är kostnadseffektivt. Partiet motsätter sig även förslaget att ett nytt Nobelcenter ska byggas på Blasieholmen.

Fakta

Medborgerlig Samling (MED) har idag runt 700 medlemmar i Stockholms län och växer hela tiden. Valet 2018 blir första gången MED ställer upp i valet till landstinget. Partiet har tagit fram politiska program på olika områden, inklusive en statsbudget. I senaste opinionsundersökningen från Sentio, mars 2018, fick MED 0,7 %.

 

För ytterligare information:

Carolin Nielsen, telefon 073-815 22 97

Fredrik Clementz, ordförande Medborgerlig Samling Stockholm, telefon 070-999 52 36Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti. Vi driver en liberal ekonomisk politik och har en liberal syn på individens rättigheter och skyldigheter samtidigt som vi har en konservativ syn på samhället och kulturen. Medborgerlig Samling tar utgångspunkt i individens frihet och ser med förfäran på den klåfingrighet som politiker ofta ägnar sig åt. Vi anser att samhället ska skapas av medborgarna med grund i tillit, lojalitet och tradition och vi avvisar utopiska projekt.


Kontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344

Mikael Flink

Pressansvarig

mikael.flink@medborgerligsamling.se

070-7701221